Open Source Adalah Masa Depan UKM - Presentation Transcript

03 Ogos 2009 | Label: , | |


Open Source Adalah Masa Depan UKM - Presentation Transcript

1. Open Source adalah Masa Depan UKM Harisfazillah Jamel 27 Julai 2009
2. Wajah Masa Depan ?
3.
4. Masa depan umpama kertas kosong... Kitalah pelukisnya
5. Berus pada pelukis adalah OSS Cat-cat warna adalah perisian OSS
6. Pelukis Perlu Ilham Ilham di tempat yang jauh
7. Kereta ini adalah kenderaan pelukis
8. Tayar kereta adalah Ilmu Pengalaman sokongan dan Komuniti … Tanpa tayar-tayar ?
9. Ilham Kepada Pelukis
10. Green IT Open Souce Car Project
o Prinsip Open Source
o Perisian Open Source
o Perkakas Open Source
o http://www.theoscarproject.org/
11. Virtualization Satu Perkakasan moden boleh menjalankan pelbagai OS dan tugasan. Microsoft sumbangkan kod kepada kernel Linux bagi tujuan Virtualization. OSS VZ
* XEN
* VirtualBOX
* KVM
* OpenVZ
12. ELGG OSS Social Network For Education
13. Cloud Computing GroundOS http://groundos.org/
14. Data Visualization Using Map
* Google Earth, Yahoo Map and Microsoft Bing
* Open Source Map Server http://mapserver.org/
15. OS Browser
* Aplikasi dijalankan dalam Cloud
* Capaian hanya dengan browser
* Mozilla Firefox dan Google Chrome
o Plugin dan Online
16. UKM Sudah Sedia Untuk Mengubah Masa Depan OSS
17. Ilmu Open Source adalah berkongsi ilmu Sama ada sedar atau tidak prinsip OSS sudah sedia wujud di UKM
* Kuliah
* Penerbitan
* Persidangan
* Penyelidikan
* Kursus
* Kursus OSS anjuran komuniti OSS UKM
* tingkatkan kemahiran dan ilmu
18. Pengalaman Ilmu perlukan amalan Amalan timbulkan pengalaman Ilmu + Pengalaman = Penyelidikan OSS menghasilkan jiwa menyelidik kepada Penggunanya …
Satu bentuk motivasi . Membuat sendiri. - Budaya penyelidik
19. Sokongan Sedia wujud komuniti OSS UKM sebagai tiang sokongan
* Sesi latihan
* Penyelesaian sendiri
* Kempen
20. Komuniti OSS tidak boleh hidup tanpa komuniti. Itulah jiwa raga OSS. Sokongan komuniti dalam dan luar UKM
* Tidak bergantung kepada syarikat
* Perkongsian ilmu antara komuniti-komuniti
* Mewujudkan rangkaian social network

21. Cabaran Mengapa tidak? UKM mengubah masa depan OSS
22.
23. Google Diasaskan oleh dua orang pelajar Universiti Standford Menggunakan teknologi OSS Linux, NFS, Python dan pelbagai.
24. Facebook Diasaskan oleh pelajar-pelajar sains komputer Universiti Harvard PHP sebagai aturcara utama.
25. Mobile Desktop Grid USM mewakili Malaysia untuk “Open Jive Regional Challenge” 2009 di Singapura. Pertandingan Menggunakan teknologi OSS daripada SUN Microsystem.
26. Kesimpulan People come into our life for a reason,a season or a lifetime. OSS di UKM dengan pelbagai sebab, atas dasar polisi kerajaan, atas dasar minat kakitangan, atas dasar sikap ingin tahu individu. Adalah diharapkan ia bukan hanya satu usaha bermusim.... UKM perlu mengambil OSS sebagai satu hubungan sepanjang hayat. UKM “OSS Ready”
27. Sekian

Slide

http://www.slideshare.net/linuxmalaysia/open-source-adalah-masa-depan-ukm

http://www.scribd.com/doc/17768298/Open-Source-Adalah-Masa-Depan-UKM-Hari-OSS-UKM-2009

--Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yang Popular