Senarai Blackspot Kawasan Kemalangan Melalui MySMS

21 Oktober 2011 | Label: | |Kementerian Kerja Raya (KKR) telah mengenal pasti Blackspot atau kawasan kerap kemalangan yang perlu diambil perhatian serius oleh pemandu kenderaan Malaysia. Pada kawasan ini, pemandu kenderaan perlu berhati-hati dan mengikut arahan papan tanda yang telah disediakan. Maklumat kawasan kerap kemalangan ini boleh anda dapati melalui pekhidmatan SMS yang disediakan oleh mySMS.


Gerbang SMS Kerajaan my SMS adalah satu usaha yang membolehkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan Kerajaan dengan mudah dan ringkas melalui satu nombor SMS iaitu 15888.


http://www.mysms.gov.my/SenaraiPerkhidmatan.aspx

search blackspot


Nama Agensi                 Kod

Kementerian Kerja Raya (KKR) KKR

Format Penghantaran                  Keterangan

Taip KKR BSPOT_JHR & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Johor
Taip KKR BSPOT_KDH & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Kedah
Taip KKR BSPOT_MLK & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Melaka
Taip KKR BSPOT_NS & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Sembilan
Taip KKR BSPOT_PHG & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Pahang
Taip KKR BSPOT_PRK & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Perak
Taip KKR BSPOT_PER & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Perlis
Taip KKR BSPOT_PP & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Pulau Pinang
Taip KKR BSPOT_SBH & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Sabah
Taip KKR BSPOT_SEL & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Selangor
Taip KKR BSPOT_TRG & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Terengganu
Taip KKR BSPOT_PUT & SMS ke 15888.  Blackspot Wilayah Persekutuan Putrajaya
Taip KKR BSPOT_LBN & SMS ke 15888.  Blackspot Wilayah Persekutuan Labuan
Taip KKR BSPOT_KTN & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Kelantan
Taip KKR BSPOT_SWK & SMS ke 15888.  Blackspot Negeri Sarawak
Taip KKR BSPOT_KL & SMS ke 15888.  Blackspot Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yang Popular