MyGIFOSS The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software

22 Mac 2009 | Label: , | |


MyGIFOSS adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh OSCC MAMPU bagi menjadi panduan kepada agensi-agensi kerajaan Malaysia dalam pelaksanaan perisian sumber terbuka atau Open Source Software (OSS). Dengan dokumen ini ia membolehkan agensi-agensi kerajaan Malaysia mengenal pasti perisian yang sesuai dan merancang pelaksanaan.

Maklumat dan muat turun


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yang Popular