Polisi Backup Untuk Organisasi Berdasarkan Sumber Terbuka

03 Julai 2008 | Label: , , , | |


Polisi Backup Untuk Organisasi Berdasarkan Sumber Terbuka

Dalam merangka polisi "backup" yang bersesuaian dengan sesebuah organisasi, perkara-perkara berikut perlu diambil kira.

(1) "Backup" kepada tape drive adalah mengambil masa dan penambahan masa bagi restore apabila ia dibandingkan dengan backup.

Sebagai contoh sekiranya "backup" mengambil masa satu jam, maka masa "restore" boleh mencapai lebih kurang dua jam. "Restore" biasanya akan membuat sistem operasi akan melakukan kerja tambahan untuk memastikan data ditulis dengan betul. Iaitu penambahan "IO write and verify" kepada cakera keras (hard disk).

(2) Ruang cakera keas yang besar boleh dibeli dengan murah. Khaskan satu perkakasan dan satu bahagian cakera keras untuk tujuan "backup".

"Backup" pada "tape" hanya dilakukan untuk menyimpan data dalam cakera keras simpanan backup diatas.

(3) Backup kini boleh dilakukan melalui rangkaian (LAN dan WAN) dan automatik.

*** Cadangan ***

Untuk tujuan backup organisasi pilihan bagi saya adalah berikut

(A) Sebuah perkakasan akan dikhaskan untuk tujuan backup, dengan kapasiti cakera keras (Hard disk) yang besar. Cakera keras perlu menggunakan menggunakan teknologi RAID 5. Tidak perlu kad RAID tambahan kerana sistem operasi seperti Linux dan FreeBSD boleh melakukan RAID.

(B) Kerja salinan data adalah melalui rangkaian (network) setiap komputer yang di backup ke cakera keras Server Backup. Salinan ini perlu dilakukan secara automatik.

(C) Buat salinan Backup Server ke tape mengikut aplikasi dan script secara automatik dan berkala.

*** Penjelasan ***

(A) Menyediakan perkakasan khas untuk tujuan backup. Penulis menggunakan Linux Centos versi 5 dimana, tiga biji cakera keras disatukan menggunakan RAID.

Sambungan ini boleh dirujuk bagi tujuan konfigurasi backuppc.

http://www.howtoforge.net/setting-up-lvm-on-top-of-software-raid1-rhel-fedora

(B) Backppc telah dipilih bagi tujuan salinan melalui Network.

Laman rasmi Backuppc
http://backuppc.sourceforge.net/index.html

Panduan Backuppc
http://www.howtoforge.net/linux_backuppc

Nota LinuxMalaysia tentang Backuppc
http://linuxmalaysia.harisfazillah.info/2008/06/setting-up-backuppc-centos-5.html

Dengan menggunakan Backuppc, salinan pelbagai komputer dapat dibuat didalam cakera keras "Backup Server". Dengan mempunyai salinan didalam cakera keras, "Restore" dapat dilakukan dengan cepat.

(C) Bagi tujuan buat salinan Backup Server ke Tape. Penggunaan arahan tar boleh digunakan.

tar cvjf /dev/st0

Tujuan backup pada tape adalah untuk memastikan sebarang masalah kepada Backup Server, kita tidak kehilangan data semua backup.

Modul Webmin File System Backup boleh digunakan

http://doxfer.com/Webmin/FilesystemBackup

*** Backup MySQL ***

Bagi tujuan Backup database Mysql, aplikasi berikut dicadangkan.

Zmanda Mysqlbackup
http://mysqlbackup.zmanda.com/

Automysqlbackup
http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/

Bacula
http://wiki.bacula.org/doku.php?id=application_specific_backups

Untuk backup Mysql Database dan database lain, saya akan tuliskan dalam artikel lain.

*** Links ***

Linux Centos
http://www.centos.org/

Wikipedia - Backup
http://en.wikipedia.org/wiki/Backup

Dapatkan email-email tentang komputer dan Internet
http://groups.yahoo.com/group/haris/join

Wassalam.

Harisfazillah Jamel
http://blog.harisfazillah.info/

Bukan Sekadar Internet Sahaja Nantikan kehadiran buku ini
dipasaran...

2 Jul 2008

Bukan Sekadar Internet Sahaja. Nantikan ia dipasaran ...


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Malaysia License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/my/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.


Buat duit di Internet
http://cybermoney2u.blogspot.com/


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yang Popular